lu.se

Kultur och mötesplatser

Universitetets musikverksamheter, bibliotek, museer och andra upplevelsecentra samt botaniska trädgård är viktiga och publika verksamheter inom Lunds universitet. Ditt stöd till dessa verksamheter gör verklig skillnad i vårt gemensamma och angelägna arbete med att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.