lu.se

Forskningsutmaningar

Här hittar du viktiga forskningsutmaningar i Lunds universitets arbete för en bättre värld. Inom dessa områden har vi forskargrupper som är nära viktiga genombrott. Ditt stöd gör verklig skillnad i vårt gemensamma och angelägna arbete med att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.